KOSZMAR STRACHARZA PDF

Koszmar stracharza. Front Cover. Joseph Delaney Bibliographic information. QR code for Koszmar stracharza. Title, Koszmar stracharza. Volume 7 of Kroniki. Title, Kroniki Wardstone 7 Koszmar Stracharza KRONIKI WARDSTONE. Author, Joseph Delaney. Publisher, Jaguar, ISBN, , Buy Kroniki Wardstone 7 Koszmar Stracharza by Joseph Delaney (ISBN: ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on.

Author: Meztilabar Duzil
Country: Belarus
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 24 July 2006
Pages: 426
PDF File Size: 12.45 Mb
ePub File Size: 4.44 Mb
ISBN: 902-5-97927-164-3
Downloads: 98080
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malazil

$ Wards – sprawdź!

Naley jednak zachowa niezbdn rw-nowag, bo nasza praca czsto wymaga wysiku fizycznego. WochaczeTeboginyprzyjmujpostazwierzt,takichjakczar-ne psy, konie, kozy i koty.

Mieszanina soli i elaza sprawdza si zna-komicie w walce z bogina-mi i czarownicami, mona si ni posuy, by je uwi-zi bd zabi. W odrnieniu od innych boginw, rzucacze nie umie-jmaterializowasibezporednio,kiedyjednakchc przerazi ludzi, pokrywaj si czym widocznym, takim jak boto bd licie, tak e da si zobaczy ich prawdzi-w, wielork posta. Pokonanie wa-snego strachu to trudne zadanie, ale trzeba je wy-kona na samym pocztku. Biedak zgin wskutek wstrzsu i utraty krwi. Rzadko przenosz fundamenty gospd, domw bdgospodarstw,moliwezatem,ejakostwory zMrokudranijemodyinaboestwa,wywoujc nieznone dla nich zamieszanie.

Mog bardzo uprzykrzy ycie farmerom, osabiajc ich stada, w kocu jednak koszjar ro-dzajboginazaczynazabija,powoliwysczajckrew z wybranej ofiary; odwiedza j wiele razy a do ostat-niego spotkania, kiedy wypije tyle, by serce zwierzcia przestao bi. Cuerden za bardzo skupia si na wymo-gach wasnego brzucha i nie by zdolny do powicenia. W mniejszym stopniu sprawdza si w walce z demonami, ale nawet wtedy jest w stanie na chwil obezwadni przeciwnika, dajc nam starcharza na posuenie si ostrzem.

W odrnieniu od amaczy, nie ywi si nimi, lecz jak dotdadenstracharzniezdoaodkry,dlaczegoto robi i jakim celom ma to suy.

  ALESIS M1 ACTIVE 520 MANUAL PDF

Rozpruwacze pijaj take krew ludzi, czsto wic ich tak, by nie mogli uciec. Kiedy bogin razskosztujeludzkiejkrwi,bdziezabijabezkoca, pki nie rozprawi si z nim wezwany stracharz. Boginy zazwyczaj osiedlaj si w piwnicach, stodo-ach i sprchniaych drzewach, a ich obecno w najlep-szymraziejedynieprzeszkadzamiejscowym. Jedenzcieszcychsinajwikszniesawstukaczy z Hrabstwa mieszka w Staumin.

John Gregory7a stop srebra moe zrani nawet najpotniejsze su-gi Mroku. W wielu miejscowociach w Hrabstwie na przykad w Leyland iRochdaleludziezaakceptowalinowemiejscawy-brane przez boginy. Istnieje kilka r-nych rodzajw koazmar duchw niektre jedynie dra-ni, inne mog wyrzdzi powane szkody w obejciu bd ludziom, a w niektrych przypadkach nawet za-da mier. Zabijaj dla absurdalnej, ponurej, chorej przyjemnoci. Kiedy dwa stwory z Mroku wsppracuj ze sob, staj si znacznie gro-niejsze. Zadowolone, mogwysprztaoboralboumyiwytrzetalerze, odstawiajc je starannie na miejsce.

Dlatego wanie stracharze posuguj si jarzbinow lask z ukryt srebrn kling. Rozszarpujbrzuchynie-szczsnych stworze bd rozdzieraj im garda, wypi-jajc zaledwie odrobin krwi. Przesuwacze kociowTeboginyzazwyczajporywajfundamentybudowa-nych kociow i przesuwaj je gdzie indziej. Autorem fantastycznych ilustracji kozsmar Julek Heller, rozpoznawany przede wszystkim jako twrca ilustracji do nowej edycji Opowieci z Narnii C.

Zazwy-czajsniewidzialne,leczstracharzmoejezobaczy, chyba e ma do czynienia z stradharza potnym bo-ginem. Przez cae lata mog trwa spokojnie, po czym bez ostrzeenia zmieni dtracharza w rzucacza patrz str. Co gorsza, a-macze atakuj czasem ywych, wyrywajc koci z ciaa jeszcze przytomnych ofiar. Przykadowobo-gin-kotmoezostawiladyapnaczystejkuchennej posadzce albo pazurw na meblach.

Kiedy ju si z tym pogodzi, strach czsto mi-ja bez ladu. Mj ojciec porzuci matk i uciek z inn kobiet; dopiero wiele lat p-niej dowiedziaem si, e on take by sidmym synem. Zazwyczajza rdostrawysuimpadezwierzta,czasamijed-nak nabieraj upodobania do szkieletw niedawno po-grzebanychludzi. W dodatku potrafi mwi, co czynio z nie-go stwora niezwykle niebezpiecznego.

To rzadkie, ale si stracharzaa.

Zbieraj rwnie koci, czsto ukrywajc je w gbokich piecza-rach, tak e nigdy wicej nie oglda ich ju ludzkie oko. Srebrny acuch, mogcy posuy do skrpowa-nia wiedmy, to niezwykle uyteczne narzdzie.

  DANNY GATTON STRICTLY RHYTHM PDF

Ten rodzaj boginw jest bardzo nieprzewidywalny i bywa wyjtkowo niebezpieczny. Boginy, ktre potrafi mwi, to trudni przeciwnicy.

Bestiariusz Stracharza – Joseph Delaney

Mrok ywi si ludzkim lkiem, ktry dodaje mu si. HenryHorrocks,stracharz,ktrywielelatpniej stasimoimmistrzem,miakiedyucznia,ktrego zabi amacz. W opanowaniu strachu pomocne jest stracharxa gbokie oddychanie i sku-MROK6pienie na czekajcym nas zadaniu. Pomylany jako kompendium wiedzy mistrza Gregoryego, bestiariusz zawiera nie tylko opisy istot mroku wystpujcych na kartach cyklu, ale rwnie lekcje i porady dla nowego adepta trudnej sztuki walki ze zem.

Wards – sprawdź! (str. 3 z 16)

Nie wiem, jak dugo jeszcze wytrzymam. Kiedy pojawia si zagroenie Mrokiem, podtrzymuj wasne siy, jedzc niewielkie kawaki sera z Hrabstwa. Wane jest, by przygotowa umys.

Niezalenie od tego, skd si naprawd wzi, Mrok nadal ronie w si, a jego mieszkacy dokadaj wszel-kichstara,bypogrycaywiatwdugichstule-ciach krwawego chaosu i grozy.

Kroniki Wardstone 7 Koszmar Stracharza

Swoje niezadowolenie okazuj, ciskajc przedmiota-miiniszczcjealbozakcajcspokjnaprzykad rozkopujcrzdyziemniakwtupozasadzeniuczy otwierajcbramy,bywypucibydo. Bogin chcia jedynie dobra si Bestiariusz stracharza12dokocikciuka,lecz oderwachopakowi ca do w przegubie. Przesuwaczom chodzi o usunicie kocioa z okolicy, w ktrej same osiady, i pozbycie si ludzi. Zdarzasinawet,epomagajwgo-spodarstwie i obejciu w zamian za zgod na stracharzw zamieszkanie w pobliu.

Posted in Art